• sub2
  • sub3
  • sub7
  • sub1
  • sub10
  • sub4
  • sub8
  • sub6
  • sub5
  • sub9

Beskrivelse af køreprøven

Du kan tidligst komme til køreprøve den dag du fylder 17 år, hvis du er førstegangserhverver.

Du skal have gennemført al undervisning som loven kræver som minimum, og teoriprøven skal være bestået.

Køreprøven starter og ender ved Politistationen i Aabenraa. Den starter med at den prøvesagkyndige kommer ud og hilser på os. Så kontrollerer han dine papirer. Derefter kommer der normalt 3 kontrolspørgsmål til bilen du skal svare på, og derefter kommer selve køreturen. Den skal vare minimum 25 minutter, men varer normalt omkring 30-35 minutter og umiddelbart efter prøven er afsluttet, får du at vide, om du er bestået eller ej.

Når du har bestået køreprøven må du køre med en ledsager indtil du bliver 18 år, dog kun i Danmark. Når du fylder 18 år må du automatisk køre alene. Du skal altså ikke til en ny prøve, eller have et nyt kørekort.