fbpx
  • sub2
  • sub6
  • sub10
  • sub9
  • sub3
  • sub5
  • sub8
  • sub4
  • sub1
  • sub7

Beskrivelse af køreprøven

Du kan tidligst komme til køreprøve den dag du fylder 17 år, hvis du er førstegangserhverver. Forsøgsordningen med 17 årige udløb den 01.01.20 men forsætter uændret indtil andet er vedtaget politisk, så du kan forsat rolig melde dig til kørekort. 

Køreprøven starter og ender ved Politistationen i Aabenraa. Den starter med at den prøvesagkyndige kommer ud og hilser på os. Så kontrollerer han dine papirer. Derefter kommer der normalt 3 kontrolspørgsmål til bilen du skal svare på, og derefter kommer selve køreturen. Den skal vare minimum 25 minutter, men varer normalt omkring 30-35 minutter og umiddelbart efter prøven er afsluttet, får du at vide, om du er bestået eller ej.

Når du har bestået køreprøven må du køre med en ledsager indtil du bliver 18 år, dog kun i Danmark. Når du fylder 18 år må du automatisk køre alene. Du skal altså ikke til en ny prøve, eller have et nyt kørekort.

Hvis du skal være ledsager til en 17 årig er der visse krav du skal leve op til:

- Du skal være minimum 30 år gammel

- Du skal have haft dansk udstedt gyldigt kørekort til bil i mindst 10 sammenhængende år - dvs det må ikke have være frakendt i den periode

- Du skal altid medbringe dit kørekort når du er ledsager

- Du skal til enhver tid lovligt kunne overtage kørslen - dvs du må ikke være fuld, skæv, syg, træt eller sove

- Du skal opholde dig på passagersædet

Det er den 17 årige der juridisk er fører og dermed har ansvaret for kørslen - din opgave er bare at være vejleder og give råd så føreren kan bevare overblikket. Kørsel med ledsager må kun foregå i Danmark.